IP MEMBERS OF VNNIC

Number Member name Netname Issued date
1 Vietnam Internet Network Information Center - DNS &VNIX VNNICDNS-VN 31/07/2003
2 Đại học dân lập Duy Tân DUYTAN-VN 06/04/2012
3 VietNam National University Ha Noi VNU-VN 05/02/2009
4 VietNamNet VIETNAMNET-VN 28/05/2014
5 Ministry of Foreign Affairs of Vietnam MOFA-VN 11/03/2004
6 Bưu điện CP16-Cục Bưu Điện Trung Ương BUUDIENCP16-VN 02/06/2016
7 NetNam Corporation NETNAM-VN 22/07/2003
8 GSS Investment Corporation SUNSOFT-VN 19/06/2012
9 Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm IGI-VN 13/04/2012
10 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ OSB OSB-VN 06/07/2015
11 Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ Toàn Cầu GLTEC-VN 27/10/2015
12 CTC Media Technology Apply Joint Stock Company CTC-VN 31/12/2013
13 Công ty Cổ phần AZDIGI AZDIGI-VN 02/06/2016
14 VEGA Corporation VEGA-VN 05/05/2016
15 Bong Bong Bang Bang Corp BANG-VN 06/11/2013
16 Bkav Corporation BKAV-VN 14/07/2014
17 Mat Bao BPO., JSC MATBAOBPO-VN 17/07/2014
18 Light technology viet joint stock company ASVTECH-VN 05/05/2016
19 Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh không gian mạng Việt Nam VNCS-VN 23/12/2014
20 CloudOVS Vietnam Techonology Joint Stock Company CLOUDOVS-VN 10/10/2013
21 Mobifone Global and Technology Joint Stock Company MOBIFONEGLOBAL-VN 25/06/2009
22 Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm và Truyền thông Việt Nam VIETCOM-VN 01/07/2016
23 Công ty Cổ phần Công nghệ số Thiên Quang HOSTINGVIET-VN 09/12/2016
24 Công ty Cổ phần Công nghệ Scom SCOM-VN 25/06/2015
25 Công ty Cổ phần Công nghệ Tadu TADU-VN 08/09/2016
26 Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát TPTECO-VN 30/12/2015
27 Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát - Chi nhánh Hà Nội TPCOMSHN-VN 31/03/2017
28 Masters Technology Corporation VIETNAMHOST-VN 21/04/2014
29 Công ty Cổ phần Công nghệ Trực tuyến 365 GREENCLOUDVPS-VN 27/10/2015
30 DTS Communication Technologies Corporation DTS-VN 04/06/2009
31 Vietnam Technology and Telecom JSC VNTT-VN 03/09/2009
32 Saigon Telecommunication & Technologies Corp SAIGONTEL-VN 10/05/2007
33 DAINAM Securities Company DAINAM-VN 05/05/2016
34 Artex Securities Joint Stock Company ARTEXSECURITIES-VN 01/04/2009
35 BAOMINH SECURITIES COMPANY BMSC-VN 30/10/2012
36 Asian Pacific Securities Joint Stock Company APEC-VN 16/03/2010
37 Hai Phong Securities Company HASECO-VN 24/11/2009
38 KIS Viet Nam Securities Corporations KIS-VN 04/09/2007
39 MB Securities Joint Stock Company TLS-VN 25/01/2011
40 Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam VIETINBANKSC-VN 22/02/2011
41 Sai Gon Securities Corp SSI-VN 24/09/2010
42 SHB Securities Joint Stock Company (SHBS) SHBS-VN 04/03/2011
43 Tan Viet Securities Incorporation TVSI-VN 11/11/2009
44 Capital Securities Company CSCJ-VN 17/08/2009
45 VNDirect Securities Corporation VNDIRECT-VN 14/09/2007
46 Công ty Cổ phần Chuyển mạch tài chính quốc gia Việt Nam BANKNETVN-VN 18/05/2012
47 Saigon Postel Corporation SPT-VN 03/07/2003
48 Kien Phong ITS, .JSC KIENPHONGITS-VN 31/05/2017
49 VinaData Infomation Technology Service JSC VINADATA-VN 13/08/2007
50 Online data services JSC ODS-VN 03/02/2010
51 Vietnam HTS., JSC HTS-VN 02/05/2013
52 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật tin học và Truyền thông ISE-VN 15/09/2014
53 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội HTES-VN 23/12/2014
54 Global Data Service Joint Stock Company - GDS GDS-VN 20/10/2008
55 Smartlink Card., JSC SMARTLINK-VN 05/08/2014
56 FPT Online JSC FPTONLINE-VN 03/09/2009
57 CMC Telecommunications Service CMCTELECOM-VN 31/08/2008
58 DIGINET DIGINET-VN 06/12/2011
59 Công ty Cổ phần dịch vụ Viễn thông Thanh Niên Net TTN-VN 29/04/2011
60 Global Data Joint Stock Company GDATA-VN 03/03/2014
61 Công ty Cổ phần Econet Việt Nam ECONET-VN 30/12/2016
62 Công ty Cổ phần FFC FFC-VN 21/11/2016
63 Công ty Cổ phần Fim Plus Digital FIMPLUS-VN 30/12/2015
64 Long Van System Solution JSC LVSS-VN 09/07/2013
65 Bach Kim Network solutions joint stock company BKNS-VN 21/01/2015
66 Long Van Soft Solution JSC LVSOFT-VN 17/07/2014
67 VietNam payment solution joint stock company VNPAY-VN 26/05/2016
68 Global Corp GLOBALCORP-VN 20/04/2011
69 ADC Software., JSC ADCSOFTWARE-VN 22/08/2014
70 Công ty Cổ phần Giải trí và Thể thao Điện Tử Việt Nam HOABINH-VN 17/06/2015
71 GMO-Z.com Runsystem Joint Stock Company RUNSYSTEM-VN 18/03/2013
72 CMC Telecom Infrastructure Company CMCTI-VN 24/11/2009
73 Công ty Cổ phần hạ tầng Viễn thống CMC- Chi nhánh Đà Nẵng CMCMIENTRUNG-VN 15/07/2015
74 Công ty Cổ phần Học viện iNET INETACADEMY-VN 28/12/2016
75 Công ty Cổ phần HTC Viễn thông Quốc tế HTCITC-VN 24/03/2017
76 ICSOFT Joint Stock Company ICSOFT-VN 13/12/2013
77 Công ty Cổ phần INCOM Sài Gòn INCOMSG-VN 24/10/2016
78 iNET Corporation INET-VN 31/07/2006
79 Mat Bao Corp. MATBAOCORP-VN 11/07/2014
80 Công ty Cổ phần Misa MISA-VN 31/03/2015
81 Na Hi Joint Stock Company NAHI-VN 09/04/2013
82 Vietnam Esports Development Joint Stock Company VIETNAMESPORTS-VN 05/08/2014
83 PVI Holdings PVI-VN 28/06/2013
84 KCC Internet KCC-VN 27/03/2008
85 Công ty Cổ phần quốc tế Telehouse Việt Nam TELEHOUSE-VN 18/05/2012
86 Vien Thong A import export trading production corporation VIENTHONGA-VN 13/03/2017
87 SSG Corporation SSG-VN 25/01/2014
88 Công ty Cổ phần Tích hợp Dữ liệu Long Vân LVIDC-VN 04/11/2016
89 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa Ốc No Va NOVALAND-VN 30/12/2016
90 Công ty Cổ phần Thông tin Tín dụng Việt Nam PCB-VN 01/10/2015
91 The gioi di dong joint stock company TGDD-VN 21/01/2015
92 Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư One Vision ONEVISION-VN 17/11/2015
93 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Asia Communications ASIACOM-VN 19/05/2015
94 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ IDEX IDEX-VN 25/07/2016
95 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tin học Vinh Nam VINACIS-VN 05/05/2016
96 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Trực tuyến Việt VONLINE-VN 24/09/2012
97 Onepay online service and commercial joint stock company ONEPAY-VN 25/05/2010
98 Công ty Cổ phần Trò chơi VEGA VEGAGAME-VN 04/11/2016
99 Công ty Cổ phần Trực tuyến BP BPONLINE-VN 30/01/2013
100 Công ty Cổ phần Trực tuyến CMN Việt Nam CMNONLINE-VN 11/07/2016
101 Internet School of SaiGon Joint Stock Company ISS-VN 23/10/2013
102 ADTEC Media Joint Stock Company ADTEC-VN 23/01/2009
103 Hanel Communication Jsc HANELCOM-VN 23/07/2010
104 Mat Bao Media Joint Stock Company MATBAOMEDIA-VN 29/07/2014
105 Công ty Cổ phần Truyền thông Phong Thủy INETPHONGTHUY-VN 28/12/2016
106 INCOM Company INCOM-VN 05/05/2011
107 Công ty Cổ phần Truyền thông và Phát triển Công nghệ Thái Bình Dương PACIFIC-VN 19/08/2016
108 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG VMG-VN 11/07/2016
109 Công ty Cổ phần VCCorp VCCORP-VN 07/05/2015
110 Công ty Cổ phần VETC VETC-VN 08/09/2016
111 ATI Vietnam Telecom JSC ATI-VN 16/10/2009
112 Công ty Cổ phần Viễn thông DCNET DCNET-VN 05/05/2016
113 GTel Mobile JSC GTELMOBILE-VN 11/03/2009
114 Vietnamobile Telecommunications Joint Stock Company VIETNAMOBILE-VN 22/11/2016
115 FPT Telecom FPT-VN 13/10/2003
116 Hanoi Telecom Corporation-HTC HANOITELECOM-VN 31/03/2004
117 Intercom Telecom., JSC INTERCOM-VN 20/03/2013
118 New Generations Telecommunications Corporation NGT-VN 13/08/2007
119 Công ty Cổ phần Việt Nam Booking VNBOOKING-VN 21/09/2016
120 VNG Corporation VINAGAME-VN 25/10/2006
121 Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BSC-VN 20/05/2016
122 Công ty CP Công nghệ Tương Lai Việt Nam FTECH-VN 09/01/2015
123 Công ty CP Phát triển Công nghê Sao Đôi BSTAR-VN 30/01/2015
124 Công ty CP phát triển công nghệ EPOSI EPOSI-VN 16/03/2015
125 Creative Communication Vietnam Joint Stock Company CCVN-VN 05/05/2011
126 Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 1 MOBIFONEKV1-VN 27/10/2015
127 Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 2 MOBIFONEKV2-VN 27/10/2015
128 Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 3 MOBIFONEKV3-VN 27/10/2015
129 Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 4 MOBIFONEKV4-VN 27/10/2015
130 Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 5 MOBIFONEKV5-VN 27/10/2015
131 Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 6 MOBIFONEKV6-VN 27/10/2015
132 Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 7 MOBIFONEKV7-VN 27/10/2015
133 Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 8 MOBIFONEKV8-VN 27/10/2015
134 Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 9 MOBIFONEKV9-VN 27/10/2015
135 Golden Dragon Company HOANGLONG-VN 11/06/2010
136 Công ty Premier Oil VietNam Offshore B.V POVO-VN 25/01/2011
137 FINANCIAL ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK MCREDIT-VN 29/06/2017
138 RMIT International University Vietnam RUVN-VN 20/11/2013
139 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam AIAVN-VN 17/05/2011
140 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas MBAGEAS-VN 24/03/2017
141 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam PRUDENTIAL-VN 06/04/2012
142 PVI Sun Life PVISL-VN 17/07/2013
143 Công ty TNHH Công nghệ BSS BSS-VN 30/12/2016
144 Cloudone Technology Company Limited CLOUDONE-VN 29/07/2014
145 Vietserver services technology company limited VIETSERVER-VN 22/01/2016
146 VPSONLINE Ltd VPSONLINE-VN 17/08/2017
147 Công ty TNHH Công nghệ Dữ liệu AZ Việt Nam DULIEUAZ-VN 15/09/2015
148 Công ty TNHH Công nghệ Tốc độ số TOCDOSOVN-VN 15/09/2015
149 Công ty TNHH Công nghệ Thế Kỷ Mới THEKYMOI-VN 08/04/2016
150 Công ty TNHH Công nghệ Tin học BQT BQT-VN 21/09/2016
151 Công ty TNHH Công nghệ VNSO VNSO-VN 10/12/2015
152 ng ty TNHH Capgemini Việt Nam IACP-VN 05/01/2011
153 Công ty TNHH Chứng khoán ACB ACBS-VN 11/05/2012
154 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam VCBS-VN 02/06/2016
155 Công ty TNHH Cloudmedia CLOUDMEDIA-VN 10/12/2015
156 VietNam innovation value added services Co.ltd VIVAS-VN 30/11/2012
157 Clearsky Service Solutions Company Limited CLEARSKY-VN 08/08/2017
158 Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Thiên Bình THIENBINH-VN 04/11/2016
159 Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo Ảo hóa việt AOHOAVIET-VN 31/03/2015
160 Công ty TNHH Dịch vụ thanh toán Wepay WEPAY-VN 08/05/2017
161 Công ty TNHH Dịch vụ Trực tuyến MAXDATA MAXDATA-VN 17/11/2015
162 Polynet Global Online Services Company Limited THREEDOTCOM-VN 04/10/2011
163 Digital world data online company THEGIOISO-VN 30/10/2014
164 DIGIPOWER CO., LTD DIGIPOWER-VN 20/03/2013
165 DigiStar Company Limited DIGISTAR-VN 03/12/2013
166 Công ty TNHH DT Communications DTCOM-VN 01/10/2015
167 Công ty TNHH Ecommerce Host ECOMHOST-VN 31/03/2017
168 FIBO Limited Company FIBO-VN 30/08/2011
169 Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Phương Đông MAYCHUNHO-VN 01/07/2016
170 Công ty TNHH Giải pháp Sóc SOCVPS-VN 28/12/2016
171 Công ty TNHH Giải pháp trực tuyến ESC-VN 23/12/2014
172 Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ VIETNIX VIETNIX-VN 17/11/2015
173 Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh LONGDINH-VN 30/01/2013
174 Công ty TNHH Glee GLEE-VN 08/09/2016
175 Công ty TNHH Hỏa Tốc HOATOC-VN 20/01/2016
176 Công ty TNHH JEMMTEC Việt Nam JEMMTEC-VN 01/07/2016
177 Công ty TNHH Kết nối Thông tin Việt VCIC-VN 27/03/2015
178 KCS VIETNAM COMPANY LIMITED KCS-VN 17/05/2010
179 LCS co.tld LCS-VN 12/11/2008
180 Digital Storage Company Limited LUUTRUSO-VN 10/01/2014
181 Công ty TNHH Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam LIENMINHHUYENTHOAI-VN 20/01/2016
182 Công ty TNHH Luxoft Việt Nam LUXOFT-VN 20/06/2016
183 May Chu Viet Company Limited VIETHOSTING-VN 23/06/2014
184 NewLiffe Trading and Service Com NEWLIFE-VN 24/09/2010
185 Maxserver Company Limited MAXSERVER-VN 08/08/2017
186 Hong Quang Trading Investment Company Limited HQG-VN 08/08/2017
187 VIET DIGITAL TECHNOLOGY LIABILITY COMPANY DVS-VN 23/06/2017
188 VINATECHSOFT VINATECHSOFT-VN 06/12/2011
189 Quang Trung Software City Development Company Limited QTSC-VN 15/09/2004
190 VTTC Co., LTD VTTC-VN 23/06/2014
191 Công ty TNHH MTV Phần mềm iNET INETSOFT-VN 21/09/2016
192 Saigon Newport TANCANGSG-VN 26/02/2014
193 VTC DIGICOM VTCDIGICOM-VN 10/12/2007
194 Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam VIETLOTT-VN 01/07/2016
195 Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo NGUYENBAO-VN 30/01/2013
196 Vietnam Brewery Limited VBL-VN 20/05/2009
197 NITECO VN NITECO-VN 23/05/2013
198 Công ty TNHH Onet IDC ONETIDC-VN 25/04/2017
199 Công ty TNHH Open Digital OPENDIGITAL-VN 05/05/2016
200 Công ty TNHH P.A Việt Nam PAVN-VN 24/10/2016
201 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ ETC Việt Nam ETC-VN 31/03/2017
202 EHOST Software CO., LTD EHOST-VN 15/07/2015
203 FPT Software Company Limited FPTSOFTWARE-VN 20/03/2014
204 Công ty TNHH Phần mềm FPT Hà Nội FPTSOFTHANOI-VN 19/08/2016
205 Công ty TNHH Phần mềm FPT Hồ Chí Minh FPTSOFTHCM-VN 19/08/2016
206 Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa NHANHOA-VN 30/12/2011
207 PowerNet Company Limited POWERNET-VN 11/07/2016
208 Công ty TNHH Sang Thái SUPERHOST-VN 28/12/2016
209 Scancom Vietnam Ltd SCANCOM-VN 21/08/2009
210 Super Online Data Co.,Ltd SUPERDATA-VN 16/03/2010
211 Công ty TNHH Siêu Siêu Nhỏ SSN-VN 24/10/2016
212 Công ty TNHH SOHA SOHA-VN 25/07/2016
213 CDMA Mobile Phone Center S-Telecom SFONE-VN 02/09/2007
214 PROFESSIONAL WORLD COMPANY ZEND-VN 22/06/2017
215 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát THP-VN 25/07/2016
216 Rainbow E-Commerce Company Limited BIZMAC-VN 29/07/2014
217 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ứng dụng Kết nối Công nghệ TLINK-VN 07/05/2015
218 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ Tầm nhìn mới VDATA-VN 05/05/2011
219 Viet Solutions Services Trading Company Limited VHOST-VN 03/07/2013
220 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giải Pháp Việt - Chi nhánh Hà Nội VHOSTHN-VN 08/05/2017
221 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nasavina SUNDATA-VN 28/12/2016
222 VHOST Co., LTD VHOSTCORP-VN 04/06/2014
223 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VNETWORK VNETWORK-VN 25/04/2017
224 Tien Phong Co., LTD TIENPHONG-VN 22/08/2014
225 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Siêu Tech SIEUTECH-VN 20/06/2016
226 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Cadi Quốc tế CADI-VN 21/11/2016
227 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Mắt Bão MATBAO-VN 07/09/2012
228 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phần mềm Gcafe GCAFE-VN 04/11/2016
229 Công ty TNHH Tin học Viễn thông Nhất Tiến Chung NTC-VN 28/12/2016
230 Công ty TNHH TMDV Ngôi nhà mạng NNM-VN 21/04/2015
231 Công ty TNHH TMDV Phát triển phần mềm kết nối công nghệ TLSOFT-VN 08/05/2017
232 Sai Gon Tourist Cable Television Company SCTV-VN 15/02/2009
233 Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam VSTV-VN 27/10/2015
234 Lotte Data Communication Company Limited LDCC-VN 14/02/2014
235 Minh Tu Telecom Limited Company MTT-VN 10/05/2010
236 Công ty TNHH Viễn Thông NTT Việt Nam NTT-VN 02/06/2016
237 Công ty TNHH Vietnix Cloud VNXCLOUD-VN 25/04/2017
238 Viettel - CHT Company Ltd VTDC-VN 10/06/2008
239 VINAHOST COMPANY LIMITED VINAHOST-VN 18/05/2012
240 VINECOM Limited Liability Company VINECOM-VN 29/07/2014
241 Công ty TNHH Web Panda WEBPANDA-VN 25/04/2017
242 WINE TASTING COMPANY LIMITED WINETASTING-VN 19/07/2017
243 VTC Wireless Broadband Company VTCWLB-VN 22/01/2009
244 Vietnam Telecom and Technology Solution Joint Stock Company TTSV-VN 14/07/2014
245 Cổng thông tin Điện tử Chính Phủ CPVN-VN 29/04/2011
246 Cục An toàn Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông CUCATTTMIC-VN 24/07/2015
247 Cục Bưu điện Trung Ương CPT-VN 02/06/2016
248 Cục Công nghệ Thông tin - Tổng Cục Thuế GDT-VN 19/06/2012
249 Customs IT and Staticstics Department - General Department of Vietnam Customs TCHQ-VN 23/05/2013
250 Department of Infomatic The state bank of Viet Nam SBV-VN 04/11/2009
251 National Agency for Scientific and Technological Information VINAREN-VN 22/05/2006
252 Chi nhánh Bình Dương - Công ty Cổ phần hạ tầng Viễn thông CMC CMCBINHDUONG-VN 15/07/2015
253 Chi nhánh Công ty Cổ phần Giải pháp mạng Bạch Kim CNBKNS-VN 08/09/2016
254 Chi nhánh Công ty Cổ phần hạ tầng Viễn thông CMC (TP Hà Nội) CMCHCM-VN 15/07/2015
255 Chi nhánh Công ty Cổ phần HTC Viễn thông Quốc tế HTCITCHCM-VN 24/03/2017
256 Branch of Hanoi Telecom JSC HTCHCMC-VN 05/08/2005
257 Chi nhánh Công ty CP giải pháp hệ thống Long Vân - Hà Nội LVHN-VN 31/01/2015
258 Luu Tru So Company LUUTRUSOCN1-VN 19/07/2017
259 Chi nhánh Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa tại TP. Hồ Chí Minh NHANHOAHCM-VN 21/05/2015
260 Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC CMCHAIPHONG-VN 15/07/2015
261 Chi nhánh Miền Bắc - Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn Thông CMC CMCMIENBAC-VN 15/07/2015
262 Doanh nghiệp Tư nhân Dịch vụ Tường Minh TMASOLUTIONS-VN 27/10/2015
263 Khu công nghệ Phầm mềm Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh VNUHCM-VN 24/03/2017
264 State Audit Office of Vietnam SAV-VN 14/07/2014
265 Vietnam Bank for Industry and Trade VIETINBANK-VN 27/03/2008
266 Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga VRB-VN 11/07/2016
267 Ngân hàng thương mại Cổ phần Á Châu ACB-VN 07/10/2010
268 Dong A Commercial Join Stock Bank DAB-VN 06/01/2006
269 ABBANK ABBANK-VN 29/11/2010
270 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt BAOVIETBANK-VN 07/05/2015
271 LienViet Post Joint stock Commercial Bank LIENVIETBANK-VN 17/05/2010
272 TECHCOMBANK TECHCOMBANK-VN 08/07/2011
273 KienLong Bank KIENLONGBANK-VN 27/09/2011
274 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á NAMABANK-VN 22/01/2016
275 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam VIETCOMBANK-VN 03/11/2011
276 HABUBANK HABUBANK-VN 07/10/2010
277 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông OCB-VN 29/12/2011
278 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội MBBANK-VN 25/06/2012
279 Vietnam Internationl commercial joint stock bank VIB-VN 02/08/2011
280 VPBANK VPBANK-VN 29/11/2010
281 Eximbank EXIMBANK-VN 16/10/2009
282 OceanBank OCEANBANK-VN 30/11/2012
283 NATIONAL CITIZEN COMMERCIAL NCB-VN 27/06/2017
284 Seabank SEABANK-VN 11/09/2013
285 PVcombank PVCOMBANK-VN 22/10/2014
286 Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam MSB-VN 31/03/2017
287 Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB-VN 25/06/2015
288 Tien Phong Bank TPBANK-VN 28/05/2014
289 Vietnam-Asia Commercail Joint Stock Bank VAB-VN 18/10/2013
290 Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam SHINHANBANK-VN 04/10/2011
291 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX-VN 19/06/2012
292 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình ICTHOABINH-VN 21/03/2016
293 Department of Information and Communication SOTTTTVP-VN 27/03/2014
294 Vietnam Post and Telecommunication Corp VNPT-VN 20/06/2003
295 Vietnam National Coaland Mineral Industries Holding Corporation Limited VINACOMIN-VN 31/07/2014
296 Vietel Group VIETEL-VN 23/06/2003
297 Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc NPC-VN 25/01/2011
298 VIET NAM POST VNPOST-VN 15/09/2015
299 Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOIL-VN 12/10/2012
300 Vietnam Airlines Corp VNAIR-VN 24/11/2009
301 Vietnam Television Cable Corporation One Member Company Limited VTVCAB-VN 09/06/2014
302 VTC - Multimedia Corp VTC-VN 01/08/2007
303 Tổng công ty Viễn thông Mobifone MOBIFONE-VN 31/03/2015
304 Global Telecommunication Corp GTEL-VN 22/03/2011
305 Vietnam News Agency VNA-VN 15/01/2004
306 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng HPMU-VN 08/09/2016
307 Hanoi Medical University HMU-VN 03/12/2013
308 Hanoi University of Technology HUT-VN 20/04/2005
309 Trung tâm Quản lý và Điều hành mạng (NOC) - Chi nhánh Cty Viễn thông Mobifone MOBIFONENOC-VN 27/10/2015
310 Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam VNCERT-VN 08/02/2012
311 Trung tâm Công nghệ Thông tin Mobifone MOBIFONECNTT-VN 27/10/2015
312 BITC BIDV-VN 02/02/2009
313 Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development AGRIBANK-VN 06/01/2010
314 Trung tâm Công nghệ thông tin- Bảo hiểm xã hội Việt Nam VSSIC-VN 19/05/2015
315 Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị gia tăng Mobifone MOBIFONEGTGT-VN 27/10/2015
316 SPT telecommunications Service Center (STS) STS-VN 17/03/2009
317 Trung tâm Dữ liệu Nhà nước Hà Nội HNSDC-VN 30/12/2015
318 Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc MOBIFONEMLMB-VN 27/10/2015
319 Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Nam MOBIFONEMLMN-VN 27/10/2015
320 Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Trung MOBIFONEMLMT-VN 27/10/2015
321 Trung tâm phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng DSP-VN 01/12/2010
322 Vietnam E-commerce Development Centre ECOMVIET-VN 12/09/2013
323 Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc CEMA-VN 09/12/2016
324 Trung tâm Thông tin - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội MOLISA-VN 14/08/2015
325 Trung tâm Thông tin Hợp tác xã Viêt Nam LMHTX-VN 07/05/2015
326 Trung tâm Thông tin- Bộ Thông tin và Truyền thông MIC-VN 30/01/2013
327 Trung tâm tin học - Bộ Khoa học và Công nghệ MOST-VN 02/07/2012
328 Informatics Center-Ministry of Planning and Investment MPI-VN 04/05/2010
329 Trung tam Tin hoc va Do luong - Dai THVN VTV-VN 03/07/2013
330 Trung tâm tin học và Thống kê Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn BONONGNGHIEP-VN 06/04/2012
331 Văn phòng điều hành dự án -Trường quốc tế đa cấp Anh -Hà Nội BISHANOI-VN 23/09/2014
332 BVIS Royal BVISROYAL-VN 28/05/2014
333 Rosneft Viet Nam B.V TNKVIETNAM-VN 04/03/2011
334 Van phong dieu phoi Chuong trinh muc tieu Quoc gia VPDPTW-VN 03/12/2013
335 Văn phòng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường MONRE-VN 18/05/2012
336 Sai Gon CTT SGCTT-VN 16/05/2014
337 Viện Công nghệ Thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam IOIT-VN 26/05/2016