DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỊA CHỈ IP CỦA VNNIC

STT Tên thành viên Tên mạng của thành viên Ngày cấp
1 Đài DNS&VNIX - Trung tâm Internet Việt Nam VNNICDNS-VN 31/07/2003
2 Đại học dân lập Duy Tân DUYTAN-VN 06/04/2012
3 Đại học Quốc gia Hà Nội VNU-VN 05/02/2009
4 Báo VietNamNet VIETNAMNET-VN 28/05/2014
5 Bộ Ngoại Giao Việt Nam MOFA-VN 11/03/2004
6 Bưu điện CP16-Cục Bưu Điện Trung Ương BUUDIENCP16-VN 02/06/2016
7 Công ty Cổ phần Net Nam NETNAM-VN 22/07/2003
8 Công ty Cổ phần Đầu tư GSS SUNSOFT-VN 19/06/2012
9 Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm IGI-VN 13/04/2012
10 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ OSB OSB-VN 06/07/2015
11 Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ Toàn Cầu GLTEC-VN 27/10/2015
12 Công ty Cổ phần ứng dụng công nghệ truyền thông CTC CTC-VN 31/12/2013
13 Công ty Cổ phần AZDIGI AZDIGI-VN 02/06/2016
14 Công ty Cổ phần Bạch Minh VEGA-VN 05/05/2016
15 Công ty Cổ phần Bống Bống Bang Bang BANG-VN 06/11/2013
16 Công ty Cổ phần Bkav BKAV-VN 14/07/2014
17 Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão MATBAOBPO-VN 17/07/2014
18 Công ty Cổ phần Công nghệ Ánh Sáng Việt ASVTECH-VN 05/05/2016
19 Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh không gian mạng Việt Nam VNCS-VN 23/12/2014
20 Công ty Cổ phần Công nghệ CloudOVS Việt Nam CLOUDOVS-VN 10/10/2013
21 Công ty Cổ phần Công nghệ Mobifone toàn cầu MOBIFONEGLOBAL-VN 25/06/2009
22 Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm và Truyền thông Việt Nam VIETCOM-VN 01/07/2016
23 Công ty Cổ phần Công nghệ số Thiên Quang HOSTINGVIET-VN 09/12/2016
24 Công ty Cổ phần Công nghệ Scom SCOM-VN 25/06/2015
25 Công ty Cổ phần Công nghệ Tadu TADU-VN 08/09/2016
26 Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát TPTECO-VN 30/12/2015
27 Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát - Chi nhánh Hà Nội TPCOMSHN-VN 31/03/2017
28 Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Thông VIETNAMHOST-VN 21/04/2014
29 Công ty Cổ phần Công nghệ Trực tuyến 365 GREENCLOUDVPS-VN 27/10/2015
30 Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền Thông DTS DTS-VN 04/06/2009
31 Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam VNTT-VN 03/09/2009
32 Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn SAIGONTEL-VN 10/05/2007
33 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam DAINAM-VN 05/05/2016
34 Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex ARTEXSECURITIES-VN 01/04/2009
35 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh BMSC-VN 30/10/2012
36 Công ty Cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương APEC-VN 16/03/2010
37 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng HASECO-VN 24/11/2009
38 Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Viet Nam KIS-VN 04/09/2007
39 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB TLS-VN 25/01/2011
40 Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam VIETINBANKSC-VN 22/02/2011
41 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn SSI-VN 24/09/2010
42 Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB SHBS-VN 04/03/2011
43 Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt TVSI-VN 11/11/2009
44 Công ty Cổ phần chứng khoán Thủ Đô CSCJ-VN 17/08/2009
45 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect VNDIRECT-VN 14/09/2007
46 Công ty Cổ phần Chuyển mạch tài chính quốc gia Việt Nam BANKNETVN-VN 18/05/2012
47 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn SPT-VN 03/07/2003
48 Công ty Cổ phần Dịch vụ CNTT Kiên Phong KIENPHONGITS-VN 31/05/2017
49 Công ty Cổ phần Dịch vụ Dữ liệu Công nghệ Thông tin Vi Na VINADATA-VN 13/08/2007
50 Công ty Cổ phần Dịch vụ dữ liệu Trực tuyến ODS-VN 03/02/2010
51 Công ty Cổ phần Dịch vụ HT Việt Nam HTS-VN 02/05/2013
52 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật tin học và Truyền thông ISE-VN 15/09/2014
53 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội HTES-VN 23/12/2014
54 Công ty cổ phần Dịch vụ số liệu toàn cầu GDS-VN 20/10/2008
55 Công ty Cổ phần dịch vụ thẻ Smartlink SMARTLINK-VN 05/08/2014
56 Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT FPTONLINE-VN 03/09/2009
57 Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông CMC CMCTELECOM-VN 31/08/2008
58 Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông số DIGINET-VN 06/12/2011
59 Công ty Cổ phần dịch vụ Viễn thông Thanh Niên Net TTN-VN 29/04/2011
60 Công ty Cổ phần dữ liệu toàn cầu GDATA-VN 03/03/2014
61 Công ty Cổ phần Econet Việt Nam ECONET-VN 30/12/2016
62 Công ty Cổ phần FFC FFC-VN 21/11/2016
63 Công ty Cổ phần Fim Plus Digital FIMPLUS-VN 30/12/2015
64 Công ty Cổ phần giải pháp hệ thống Long Vân LVSS-VN 09/07/2013
65 Công ty Cổ phần Giải pháp Mạng Bạch Kim BKNS-VN 21/01/2015
66 Công ty Cổ phần giải pháp mềm Long Vân LVSOFT-VN 17/07/2014
67 Công ty Cổ phần giải pháp thanh toán Việt Nam VNPAY-VN 26/05/2016
68 Công ty Cổ phần Giải pháp Tin học Toàn Cầu GLOBALCORP-VN 20/04/2011
69 Công ty Cổ phần giải pháp và phát triển phần mềm ADCSOFTWARE-VN 22/08/2014
70 Công ty Cổ phần Giải trí và Thể thao Điện Tử Việt Nam HOABINH-VN 17/06/2015
71 Công ty Cổ phần GMO-Z.com Runsystem RUNSYSTEM-VN 18/03/2013
72 Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC CMCTI-VN 24/11/2009
73 Công ty Cổ phần hạ tầng Viễn thống CMC- Chi nhánh Đà Nẵng CMCMIENTRUNG-VN 15/07/2015
74 Công ty Cổ phần Học viện iNET INETACADEMY-VN 28/12/2016
75 Công ty Cổ phần HTC Viễn thông Quốc tế HTCITC-VN 24/03/2017
76 Công ty Cổ phần ICSOFT ICSOFT-VN 13/12/2013
77 Công ty Cổ phần INCOM Sài Gòn INCOMSG-VN 24/10/2016
78 Công ty Cổ phần iNET INET-VN 31/07/2006
79 Công ty Cổ phần Mắt Bão MATBAOCORP-VN 11/07/2014
80 Công ty Cổ phần Misa MISA-VN 31/03/2015
81 Công ty Cổ phần NaHi NAHI-VN 09/04/2013
82 Công ty cổ phần Phát triển thể thao Điện tử Việt Nam VIETNAMESPORTS-VN 05/08/2014
83 Công ty Cổ phần PVI PVI-VN 28/06/2013
84 Công ty Cổ phần Quốc tế Kiến Cường KCC-VN 27/03/2008
85 Công ty Cổ phần quốc tế Telehouse Việt Nam TELEHOUSE-VN 18/05/2012
86 Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại xuất nhập khẩu Viễn Thông A VIENTHONGA-VN 13/03/2017
87 Công ty Cổ phần SSG SSG-VN 25/01/2014
88 Công ty Cổ phần Tích hợp Dữ liệu Long Vân LVIDC-VN 04/11/2016
89 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa Ốc No Va NOVALAND-VN 30/12/2016
90 Công ty Cổ phần Thông tin Tín dụng Việt Nam PCB-VN 01/10/2015
91 Công ty Cổ phần Thế giới Di Động TGDD-VN 21/01/2015
92 Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư One Vision ONEVISION-VN 17/11/2015
93 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Asia Communications ASIACOM-VN 19/05/2015
94 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ IDEX IDEX-VN 25/07/2016
95 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tin học Vinh Nam VINACIS-VN 05/05/2016
96 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Trực tuyến Việt VONLINE-VN 24/09/2012
97 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ trực tuyến Onepay ONEPAY-VN 25/05/2010
98 Công ty Cổ phần Trò chơi VEGA VEGAGAME-VN 04/11/2016
99 Công ty Cổ phần Trực tuyến BP BPONLINE-VN 30/01/2013
100 Công ty Cổ phần Trực tuyến CMN Việt Nam CMNONLINE-VN 11/07/2016
101 Công ty Cổ phần Trường học trực tuyến Sài Gòn ISS-VN 23/10/2013
102 Công ty Cổ phần Truyền thông A.D.T.E.C ADTEC-VN 23/01/2009
103 Công ty Cổ phần Truyền thông Hanel HANELCOM-VN 23/07/2010
104 Công ty Cổ phần Truyền thông Mắt Bão MATBAOMEDIA-VN 29/07/2014
105 Công ty Cổ phần Truyền thông Phong Thủy INETPHONGTHUY-VN 28/12/2016
106 Công ty Cổ phần truyền thông Quốc tế INCOM INCOM-VN 05/05/2011
107 Công ty Cổ phần Truyền thông và Phát triển Công nghệ Thái Bình Dương PACIFIC-VN 19/08/2016
108 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG VMG-VN 11/07/2016
109 Công ty Cổ phần VCCorp VCCORP-VN 07/05/2015
110 Công ty Cổ phần VETC VETC-VN 08/09/2016
111 Công ty cổ phần Viễn thông ATI Việt Nam ATI-VN 16/10/2009
112 Công ty Cổ phần Viễn thông DCNET DCNET-VN 05/05/2016
113 Công ty Cổ phần Viễn thông di động Toàn Cầu GTELMOBILE-VN 11/03/2009
114 Công ty Cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile VIETNAMOBILE-VN 22/11/2016
115 Công ty Cổ phần Viễn thông FPT FPT-VN 13/10/2003
116 Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội HANOITELECOM-VN 31/03/2004
117 Công ty Cổ phần Viễn thông Intercom Việt Nam INTERCOM-VN 20/03/2013
118 Công ty Cổ phần Viễn thông Thế hệ mới NGT-VN 13/08/2007
119 Công ty Cổ phần Việt Nam Booking VNBOOKING-VN 21/09/2016
120 Công ty cổ phần VNG VINAGAME-VN 25/10/2006
121 Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BSC-VN 20/05/2016
122 Công ty CP Công nghệ Tương Lai Việt Nam FTECH-VN 09/01/2015
123 Công ty CP Phát triển Công nghê Sao Đôi BSTAR-VN 30/01/2015
124 Công ty CP phát triển công nghệ EPOSI EPOSI-VN 16/03/2015
125 Công ty CP sáng tạo truyền thông Việt Nam CCVN-VN 05/05/2011
126 Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 1 MOBIFONEKV1-VN 27/10/2015
127 Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 2 MOBIFONEKV2-VN 27/10/2015
128 Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 3 MOBIFONEKV3-VN 27/10/2015
129 Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 4 MOBIFONEKV4-VN 27/10/2015
130 Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 5 MOBIFONEKV5-VN 27/10/2015
131 Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 6 MOBIFONEKV6-VN 27/10/2015
132 Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 7 MOBIFONEKV7-VN 27/10/2015
133 Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 8 MOBIFONEKV8-VN 27/10/2015
134 Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 9 MOBIFONEKV9-VN 27/10/2015
135 Công ty Hoàng Long HOANGLONG-VN 11/06/2010
136 Công ty Premier Oil VietNam Offshore B.V POVO-VN 25/01/2011
137 Công ty Tài chính TNHH MTV MB MCREDIT-VN 29/06/2017
138 Công ty TNHH Đại học RMIT Việt Nam RUVN-VN 20/11/2013
139 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam AIAVN-VN 17/05/2011
140 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas MBAGEAS-VN 24/03/2017
141 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam PRUDENTIAL-VN 06/04/2012
142 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ PVI Sun Life PVISL-VN 17/07/2013
143 Công ty TNHH Công nghệ BSS BSS-VN 30/12/2016
144 Công ty TNHH Công nghệ Cloudone CLOUDONE-VN 29/07/2014
145 Công ty TNHH Công nghệ Dịch vụ Vietserver VIETSERVER-VN 22/01/2016
146 Công ty TNHH Công nghệ Dịch vụ VPSONLINE VPSONLINE-VN 17/08/2017
147 Công ty TNHH Công nghệ Dữ liệu AZ Việt Nam DULIEUAZ-VN 15/09/2015
148 Công ty TNHH Công nghệ Tốc độ số TOCDOSOVN-VN 15/09/2015
149 Công ty TNHH Công nghệ Thế Kỷ Mới THEKYMOI-VN 08/04/2016
150 Công ty TNHH Công nghệ Tin học BQT BQT-VN 21/09/2016
151 Công ty TNHH Công nghệ VNSO VNSO-VN 10/12/2015
152 Công ty TNHH Capgemini Việt Nam IACP-VN 05/01/2011
153 Công ty TNHH Chứng khoán ACB ACBS-VN 11/05/2012
154 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam VCBS-VN 02/06/2016
155 Công ty TNHH Cloudmedia CLOUDMEDIA-VN 10/12/2015
156 Công ty TNHH cung cấp giải pháp dịch vụ giá trị gia tăng VIVAS-VN 30/11/2012
157 Công ty TNHH Dịch vụ giải pháp Clearsky CLEARSKY-VN 08/08/2017
158 Công ty TNHH Dịch vụ Phần mềm Thiên Bình THIENBINH-VN 04/11/2016
159 Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo Ảo hóa việt AOHOAVIET-VN 31/03/2015
160 Công ty TNHH Dịch vụ thanh toán Wepay WEPAY-VN 08/05/2017
161 Công ty TNHH Dịch vụ Trực tuyến MAXDATA MAXDATA-VN 17/11/2015
162 Công ty TNHH Dịch vụ Trực tuyến Polynet Toàn cầu THREEDOTCOM-VN 04/10/2011
163 Công ty TNHH Dữ liệu Trực tuyến Thế giới số THEGIOISO-VN 30/10/2014
164 Công ty TNHH Digipower DIGIPOWER-VN 20/03/2013
165 Công ty TNHH DigiStar DIGISTAR-VN 03/12/2013
166 Công ty TNHH DT Communications DTCOM-VN 01/10/2015
167 Công ty TNHH Ecommerce Host ECOMHOST-VN 31/03/2017
168 Công ty TNHH FIBO FIBO-VN 30/08/2011
169 Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Phương Đông MAYCHUNHO-VN 01/07/2016
170 Công ty TNHH Giải pháp Sóc SOCVPS-VN 28/12/2016
171 Công ty TNHH Giải pháp trực tuyến ESC-VN 23/12/2014
172 Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ VIETNIX VIETNIX-VN 17/11/2015
173 Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh LONGDINH-VN 30/01/2013
174 Công ty TNHH Glee GLEE-VN 08/09/2016
175 Công ty TNHH Hỏa Tốc HOATOC-VN 20/01/2016
176 Công ty TNHH JEMMTEC Việt Nam JEMMTEC-VN 01/07/2016
177 Công ty TNHH Kết nối Thông tin Việt VCIC-VN 27/03/2015
178 Công ty TNHH KCS Việt Nam KCS-VN 17/05/2010
179 Công ty TNHH L.C.S LCS-VN 12/11/2008
180 Công ty TNHH Lưu Trữ Số LUUTRUSO-VN 10/01/2014
181 Công ty TNHH Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam LIENMINHHUYENTHOAI-VN 20/01/2016
182 Công ty TNHH Luxoft Việt Nam LUXOFT-VN 20/06/2016
183 Công ty TNHH Máy Chủ Việt VIETHOSTING-VN 23/06/2014
184 Công ty TNHH một thành viên TM DV Cuộc sống mới NEWLIFE-VN 24/09/2010
185 Công ty TNHH Maxserver MAXSERVER-VN 08/08/2017
186 Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương Mại Hồng Quang HQG-VN 08/08/2017
187 Công ty TNHH MTV Công nghệ Đại Việt Số DVS-VN 23/06/2017
188 Công ty TNHH MTV Công nghệ và Phần mềm Vina VINATECHSOFT-VN 06/12/2011
189 Công ty TNHH MTV phát triển công viên phần mềm Quang Trung QTSC-VN 15/09/2004
190 Công ty TNHH MTV Phát triển dịch vụ viễn thông toàn cầu VTTC-VN 23/06/2014
191 Công ty TNHH MTV Phần mềm iNET INETSOFT-VN 21/09/2016
192 Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn TANCANGSG-VN 26/02/2014
193 Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC VTCDIGICOM-VN 10/12/2007
194 Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam VIETLOTT-VN 01/07/2016
195 Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo NGUYENBAO-VN 30/01/2013
196 Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam VBL-VN 20/05/2009
197 Công ty TNHH Niteco Việt Nam NITECO-VN 23/05/2013
198 Công ty TNHH Onet IDC ONETIDC-VN 25/04/2017
199 Công ty TNHH Open Digital OPENDIGITAL-VN 05/05/2016
200 Công ty TNHH P.A Việt Nam PAVN-VN 24/10/2016
201 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ ETC Việt Nam ETC-VN 31/03/2017
202 Công ty TNHH Phần mềm EHOST EHOST-VN 15/07/2015
203 Công ty TNHH Phần mềm FPT FPTSOFTWARE-VN 20/03/2014
204 Công ty TNHH Phần mềm FPT Hà Nội FPTSOFTHANOI-VN 19/08/2016
205 Công ty TNHH Phần mềm FPT Hồ Chí Minh FPTSOFTHCM-VN 19/08/2016
206 Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa NHANHOA-VN 30/12/2011
207 Công ty TNHH PowerNet POWERNET-VN 11/07/2016
208 Công ty TNHH Sang Thái SUPERHOST-VN 28/12/2016
209 Công ty TNHH Scancom Việt Nam SCANCOM-VN 21/08/2009
210 Công ty TNHH Siêu dữ liệu trực tuyến SUPERDATA-VN 16/03/2010
211 Công ty TNHH Siêu Siêu Nhỏ SSN-VN 24/10/2016
212 Công ty TNHH SOHA SOHA-VN 25/07/2016
213 Công ty TNHH Thông tin và Viễn thông Di động S-Telecom SFONE-VN 02/09/2007
214 Công ty TNHH Thế Giới Chuyên Nghiệp ZEND-VN 22/06/2017
215 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát THP-VN 25/07/2016
216 Công ty TNHH Thương mại điển tử Cầu Vồng BIZMAC-VN 29/07/2014
217 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ứng dụng Kết nối Công nghệ TLINK-VN 07/05/2015
218 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ Tầm nhìn mới VDATA-VN 05/05/2011
219 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giải Pháp Việt VHOST-VN 03/07/2013
220 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giải Pháp Việt - Chi nhánh Hà Nội VHOSTHN-VN 08/05/2017
221 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nasavina SUNDATA-VN 28/12/2016
222 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VHOST.VN VHOSTCORP-VN 04/06/2014
223 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VNETWORK VNETWORK-VN 25/04/2017
224 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tiến Phong TIENPHONG-VN 22/08/2014
225 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Siêu Tech SIEUTECH-VN 20/06/2016
226 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Cadi Quốc tế CADI-VN 21/11/2016
227 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Mắt Bão MATBAO-VN 07/09/2012
228 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phần mềm Gcafe GCAFE-VN 04/11/2016
229 Công ty TNHH Tin học Viễn thông Nhất Tiến Chung NTC-VN 28/12/2016
230 Công ty TNHH TMDV Ngôi nhà mạng NNM-VN 21/04/2015
231 Công ty TNHH TMDV Phát triển phần mềm kết nối công nghệ TLSOFT-VN 08/05/2017
232 Công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigontourist SCTV-VN 15/02/2009
233 Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam VSTV-VN 27/10/2015
234 Công ty TNHH Truyền số liệu Lotte Việt Nam LDCC-VN 14/02/2014
235 Công ty TNHH Viễn Thông Minh Tú MTT-VN 10/05/2010
236 Công ty TNHH Viễn Thông NTT Việt Nam NTT-VN 02/06/2016
237 Công ty TNHH Vietnix Cloud VNXCLOUD-VN 25/04/2017
238 Công ty TNHH Viettel - CHT VTDC-VN 10/06/2008
239 Công ty TNHH VINAHOST VINAHOST-VN 18/05/2012
240 Công ty TNHH VINECOM VINECOM-VN 29/07/2014
241 Công ty TNHH Web Panda WEBPANDA-VN 25/04/2017
242 Công ty TNHH WINE TASTING WINETASTING-VN 19/07/2017
243 Công ty Viễn thông Không dây VTC VTCWLB-VN 22/01/2009
244 Công ty Viễn thông và Giải pháp công nghệ Việt Nam TTSV-VN 14/07/2014
245 Cổng thông tin Điện tử Chính Phủ CPVN-VN 29/04/2011
246 Cục An toàn Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông CUCATTTMIC-VN 24/07/2015
247 Cục Bưu điện Trung Ương CPT-VN 02/06/2016
248 Cục Công nghệ Thông tin - Tổng Cục Thuế GDT-VN 19/06/2012
249 Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan - Tổng cục Hải quan TCHQ-VN 23/05/2013
250 Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam SBV-VN 04/11/2009
251 Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia VINAREN-VN 22/05/2006
252 Chi nhánh Bình Dương - Công ty Cổ phần hạ tầng Viễn thông CMC CMCBINHDUONG-VN 15/07/2015
253 Chi nhánh Công ty Cổ phần Giải pháp mạng Bạch Kim CNBKNS-VN 08/09/2016
254 Chi nhánh Công ty Cổ phần hạ tầng Viễn thông CMC (TP Hà Nội) CMCHCM-VN 15/07/2015
255 Chi nhánh Công ty Cổ phần HTC Viễn thông Quốc tế HTCITCHCM-VN 24/03/2017
256 Chi nhánh Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội HTCHCMC-VN 05/08/2005
257 Chi nhánh Công ty CP giải pháp hệ thống Long Vân - Hà Nội LVHN-VN 31/01/2015
258 Chi nhánh Công ty TNHH Lưu Trữ Số LUUTRUSOCN1-VN 19/07/2017
259 Chi nhánh Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa tại TP. Hồ Chí Minh NHANHOAHCM-VN 21/05/2015
260 Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC CMCHAIPHONG-VN 15/07/2015
261 Chi nhánh Miền Bắc - Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn Thông CMC CMCMIENBAC-VN 15/07/2015
262 Doanh nghiệp Tư nhân Dịch vụ Tường Minh TMASOLUTIONS-VN 27/10/2015
263 Khu công nghệ Phầm mềm Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh VNUHCM-VN 24/03/2017
264 Kiểm toán Nhà nước SAV-VN 14/07/2014
265 Ngân hàng Công thương Việt Nam VIETINBANK-VN 27/03/2008
266 Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga VRB-VN 11/07/2016
267 Ngân hàng thương mại Cổ phần Á Châu ACB-VN 07/10/2010
268 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á DAB-VN 06/01/2006
269 Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình ABBANK-VN 29/11/2010
270 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt BAOVIETBANK-VN 07/05/2015
271 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt LIENVIETBANK-VN 17/05/2010
272 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam TECHCOMBANK-VN 08/07/2011
273 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long KIENLONGBANK-VN 27/09/2011
274 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á NAMABANK-VN 22/01/2016
275 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam VIETCOMBANK-VN 03/11/2011
276 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội HABUBANK-VN 07/10/2010
277 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông OCB-VN 29/12/2011
278 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội MBBANK-VN 25/06/2012
279 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam VIB-VN 02/08/2011
280 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh vượng VPBANK-VN 29/11/2010
281 Ngân hàng Thương mại Cổ phần XNK Việt Nam EXIMBANK-VN 16/10/2009
282 Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương OCEANBANK-VN 30/11/2012
283 Ngân hàng TMCB Quốc Dân NCB-VN 27/06/2017
284 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SEABANK-VN 11/09/2013
285 Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam PVCOMBANK-VN 22/10/2014
286 Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam MSB-VN 31/03/2017
287 Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB-VN 25/06/2015
288 Ngân hàng TMCP Tiên Phong TPBANK-VN 28/05/2014
289 Ngân hàng TMCP Việt Á VAB-VN 18/10/2013
290 Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam SHINHANBANK-VN 04/10/2011
291 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX-VN 19/06/2012
292 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình ICTHOABINH-VN 21/03/2016
293 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc SOTTTTVP-VN 27/03/2014
294 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT-VN 20/06/2003
295 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam VINACOMIN-VN 31/07/2014
296 Tập đoàn Viễn thông Quân đội - Viettel VIETEL-VN 23/06/2003
297 Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc NPC-VN 25/01/2011
298 Tổng công ty Bưu điện Việt Nam VNPOST-VN 15/09/2015
299 Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOIL-VN 12/10/2012
300 Tổng công ty Hàng không Việt Nam VNAIR-VN 24/11/2009
301 Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam VTVCAB-VN 09/06/2014
302 Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC VTC-VN 01/08/2007
303 Tổng công ty Viễn thông Mobifone MOBIFONE-VN 31/03/2015
304 Tổng Công ty Viễn thông Toàn Cầu GTEL-VN 22/03/2011
305 Thông tấn xã Việt Nam VNA-VN 15/01/2004
306 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng HPMU-VN 08/09/2016
307 Trường Đại học Y Hà Nội HMU-VN 03/12/2013
308 Trường đại học Bách Khoa Hà Nội HUT-VN 20/04/2005
309 Trung tâm Quản lý và Điều hành mạng (NOC) - Chi nhánh Cty Viễn thông Mobifone MOBIFONENOC-VN 27/10/2015
310 Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam VNCERT-VN 08/02/2012
311 Trung tâm Công nghệ Thông tin Mobifone MOBIFONECNTT-VN 27/10/2015
312 Trung tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV-VN 02/02/2009
313 Trung tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn AGRIBANK-VN 06/01/2010
314 Trung tâm Công nghệ thông tin- Bảo hiểm xã hội Việt Nam VSSIC-VN 19/05/2015
315 Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị gia tăng Mobifone MOBIFONEGTGT-VN 27/10/2015
316 Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT STS-VN 17/03/2009
317 Trung tâm Dữ liệu Nhà nước Hà Nội HNSDC-VN 30/12/2015
318 Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc MOBIFONEMLMB-VN 27/10/2015
319 Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Nam MOBIFONEMLMN-VN 27/10/2015
320 Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Trung MOBIFONEMLMT-VN 27/10/2015
321 Trung tâm phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng DSP-VN 01/12/2010
322 Trung tâm Phát triển thương mại điện tử ECOMVIET-VN 12/09/2013
323 Trung tâm Thông tin - Ủy ban Dân tộc CEMA-VN 09/12/2016
324 Trung tâm Thông tin - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội MOLISA-VN 14/08/2015
325 Trung tâm Thông tin Hợp tác xã Viêt Nam LMHTX-VN 07/05/2015
326 Trung tâm Thông tin- Bộ Thông tin và Truyền thông MIC-VN 30/01/2013
327 Trung tâm tin học - Bộ Khoa học và Công nghệ MOST-VN 02/07/2012
328 Trung tâm tin học Bộ Kế hoạch và Đầu tư MPI-VN 04/05/2010
329 Trung tâm Tin học và Đo lường - Đài THVN VTV-VN 03/07/2013
330 Trung tâm tin học và Thống kê Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn BONONGNGHIEP-VN 06/04/2012
331 Văn phòng điều hành dự án -Trường quốc tế đa cấp Anh -Hà Nội BISHANOI-VN 23/09/2014
332 Văn phòng điều hành dự án Trường quốc tế đa cấp Anh Việt Hoàng Gia - BVIS Royal tại Hà Nội BVISROYAL-VN 28/05/2014
333 Văn phòng điều hành Rosneft Viet Nam B.V tại TP Hồ Chí Minh TNKVIETNAM-VN 04/03/2011
334 Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 VPDPTW-VN 03/12/2013
335 Văn phòng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường MONRE-VN 18/05/2012
336 Viện Công nghệ Kỹ thuật Sài Gòn SGCTT-VN 16/05/2014
337 Viện Công nghệ Thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam IOIT-VN 26/05/2016