DANH SÁCH THÀNH VIÊN ĐỊA CHỈ IP CỦA VNNIC

STT Tên thành viên Tên mạng của thành viên Ngày cấp
1 Đài DNS - Trung tâm Internet Việt Nam VNNICDNS-VN 31/07/2003
2 Đại học dân lập Duy Tân DUYTAN-VN 06/04/2012
3 Đại học Quốc gia Hà Nội VNU-VN 05/02/2009
4 Báo VietNamNet VIETNAMNET-VN 28/05/2014
5 Bộ Ngoại Giao Việt Nam MOFA-VN 11/03/2004
6 Bưu điện CP16-Cục Bưu Điện Trung Ương BUUDIENCP16-VN 02/06/2016
7 Công ty Cổ phần Net Nam NETNAM-VN 22/07/2003
8 Công ty Cổ phần Đầu tư GSS SUNSOFT-VN 19/06/2012
9 Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm IGI-VN 13/04/2012
10 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ OSB OSB-VN 06/07/2015
11 Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ Toàn Cầu GLTEC-VN 27/10/2015
12 Công ty Cổ phần ứng dụng công nghệ truyền thông CTC CTC-VN 31/12/2013
13 Công ty Cổ phần Bạch Minh VEGA-VN 05/05/2016
14 Công ty Cổ phần Bống Bống Bang Bang BANG-VN 06/11/2013
15 Công ty Cổ phần Bkav BKAV-VN 14/07/2014
16 Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão MATBAOBPO-VN 17/07/2014
17 Công ty Cổ phần Công nghệ Ánh Sáng Việt ASVTECH-VN 05/05/2016
18 Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh không gian mạng Việt Nam VNCS-VN 23/12/2014
19 Công ty Cổ phần Công nghệ CloudOVS Việt Nam CLOUDOVS-VN 10/10/2013
20 Công ty Cổ phần Công nghệ Mobifone toàn cầu MOBIFONEGLOBAL-VN 25/06/2009
21 Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm và Truyền thông Việt Nam VIETCOM-VN 01/07/2016
22 Công ty Cổ phần Công nghệ Scom SCOM-VN 25/06/2015
23 Công ty Cổ phần Công nghệ Tadu TADU-VN 08/09/2016
24 Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Thông VIETNAMHOST-VN 21/04/2014
25 Công ty Cổ phần Công nghệ Trực tuyến 365 GREENCLOUDVPS-VN 27/10/2015
26 Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền Thông DTS DTS-VN 04/06/2009
27 Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam VNTT-VN 03/09/2009
28 Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn SAIGONTEL-VN 10/05/2007
29 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam DAINAM-VN 05/05/2016
30 Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex ARTEXSECURITIES-VN 01/04/2009
31 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh BMSC-VN 30/10/2012
32 Công ty Cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương APEC-VN 16/03/2010
33 Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng HASECO-VN 24/11/2009
34 Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Viet Nam KIS-VN 04/09/2007
35 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB TLS-VN 25/01/2011
36 Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam VIETINBANKSC-VN 22/02/2011
37 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn SSI-VN 24/09/2010
38 Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB SHBS-VN 04/03/2011
39 Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt TVSI-VN 11/11/2009
40 Công ty Cổ phần chứng khoán Thủ Đô CSCJ-VN 17/08/2009
41 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect VNDIRECT-VN 14/09/2007
42 Công ty Cổ phần Chuyển mạch tài chính quốc gia Việt Nam BANKNETVN-VN 18/05/2012
43 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn SPT-VN 03/07/2003
44 Công ty Cổ phần Dịch vụ Dữ liệu Công nghệ Thông tin Vi Na VINADATA-VN 13/08/2007
45 Công ty Cổ phần Dịch vụ dữ liệu Trực tuyến ODS-VN 03/02/2010
46 Công ty Cổ phần Dịch vụ HT Việt Nam HTS-VN 02/05/2013
47 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật tin học và Truyền thông ISE-VN 15/09/2014
48 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông Hà Nội HTES-VN 23/12/2014
49 Công ty cổ phần Dịch vụ số liệu toàn cầu GDS-VN 20/10/2008
50 Công ty Cổ phần dịch vụ thẻ Smartlink SMARTLINK-VN 05/08/2014
51 Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại điện tử Viễn thông Hợp Thành HOPTHANH-VN 15/09/2005
52 Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT FPTONLINE-VN 03/09/2009
53 Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông CMC CMCTELECOM-VN 31/08/2008
54 Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông số DIGINET-VN 06/12/2011
55 Công ty Cổ phần dịch vụ Viễn thông Thanh Niên Net TTN-VN 29/04/2011
56 Công ty Cổ phần dữ liệu toàn cầu GDATA-VN 03/03/2014
57 Công ty Cổ phần giải pháp hệ thống Long Vân LVSS-VN 09/07/2013
58 Công ty Cổ phần Giải pháp Mạng Bạch Kim BKNS-VN 21/01/2015
59 Công ty Cổ phần giải pháp mềm Long Vân LVSOFT-VN 17/07/2014
60 Công ty Cổ phần giải pháp thanh toán Việt Nam VNPAY-VN 26/05/2016
61 Công ty Cổ phần Giải pháp Tin học Toàn Cầu GLOBALCORP-VN 20/04/2011
62 Công ty Cổ phần giải pháp và phát triển phần mềm ADCSOFTWARE-VN 22/08/2014
63 Công ty Cổ phần Giải trí và Thể thao Điện Tử Việt Nam HOABINH-VN 17/06/2015
64 Công ty Cổ phần GMO-Z.com Runsystem RUNSYSTEM-VN 18/03/2013
65 Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC CMCTI-VN 24/11/2009
66 Công ty Cổ phần hạ tầng Viễn thống CMC- Chi nhánh Đà Nẵng CMCMIENTRUNG-VN 15/07/2015
67 Công ty Cổ phần ICSOFT ICSOFT-VN 13/12/2013
68 Công ty Cổ phần iNET INET-VN 31/07/2006
69 Công ty Cổ phần Mắt Bão MATBAOCORP-VN 11/07/2014
70 Công ty Cổ phần Misa MISA-VN 31/03/2015
71 Công ty Cổ phần NaHi NAHI-VN 09/04/2013
72 Công ty cổ phần Phát triển thể thao Điện tử Việt Nam VIETNAMESPORTS-VN 05/08/2014
73 Công ty Cổ phần PVI PVI-VN 28/06/2013
74 Công ty Cổ phần Quốc tế Kiến Cường KCC-VN 27/03/2008
75 Công ty Cổ phần quốc tế Telehouse Việt Nam TELEHOUSE-VN 18/05/2012
76 Công ty Cổ phần SGame SGAME-VN 03/04/2013
77 Công ty Cổ phần SSG SSG-VN 25/01/2014
78 Công ty Cổ phần Thông tin Tín dụng Việt Nam PCB-VN 01/10/2015
79 Công ty Cổ phần Thế giới Di Động TGDD-VN 21/01/2015
80 Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư One Vision ONEVISION-VN 17/11/2015
81 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Asia Communications ASIACOM-VN 19/05/2015
82 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ IDEX IDEX-VN 25/07/2016
83 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tin học Vinh Nam VINACIS-VN 05/05/2016
84 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Trực tuyến Việt VONLINE-VN 24/09/2012
85 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ trực tuyến Onepay ONEPAY-VN 25/05/2010
86 Công ty Cổ phần Trò chơi EMOBI EMOBI-VN 21/01/2015
87 Công ty Cổ phần Trực tuyến BP BPONLINE-VN 30/01/2013
88 Công ty Cổ phần Trực tuyến CMN Việt Nam CMNONLINE-VN 11/07/2016
89 Công ty Cổ phần Trường học trực tuyến Sài Gòn ISS-VN 23/10/2013
90 Công ty Cổ phần Truyền thông A.D.T.E.C ADTEC-VN 23/01/2009
91 Công ty Cổ phần Truyền thông Hanel HANELCOM-VN 23/07/2010
92 Công ty Cổ phần Truyền thông Mắt Bão MATBAOMEDIA-VN 29/07/2014
93 Công ty Cổ phần Truyền thông và Phát triển Công nghệ Thái Bình Dương PACIFIC-VN 19/08/2016
94 Công ty Cổ phần Truyền thông VMG VMG-VN 11/07/2016
95 Công ty Cổ phần VCCorp VCCORP-VN 07/05/2015
96 Công ty Cổ phần VETC VETC-VN 08/09/2016
97 Công ty cổ phần Viễn thông ATI Việt Nam ATI-VN 16/10/2009
98 Công ty Cổ phần Viễn thông DCNET DCNET-VN 05/05/2016
99 Công ty Cổ phần Viễn thông di động Toàn Cầu GTELMOBILE-VN 11/03/2009
100 Công ty Cổ phần Viễn thông FPT FPT-VN 13/10/2003
101 Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội HANOITELECOM-VN 31/03/2004
102 Công ty Cổ phần Viễn thông Intercom Việt Nam INTERCOM-VN 20/03/2013
103 Công ty Cổ phần Viễn thông Thế hệ mới NGT-VN 13/08/2007
104 Công ty Cổ phần Việt Nam Booking VNBOOKING-VN 21/09/2016
105 Công ty cổ phần VNG VINAGAME-VN 25/10/2006
106 Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BSC-VN 20/05/2016
107 Công ty CP Công nghệ Tương Lai Việt Nam FTECH-VN 09/01/2015
108 Công ty CP Phát triển Công nghê Sao Đôi BSTAR-VN 30/01/2015
109 Công ty CP phát triển công nghệ EPOSI EPOSI-VN 16/03/2015
110 Công ty CP sáng tạo truyền thông Việt Nam CCVN-VN 05/05/2011
111 Công ty CP Truyền thông Quốc Tế INCOM INCOM-VN 05/05/2011
112 Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 1 MOBIFONEKV1-VN 27/10/2015
113 Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 2 MOBIFONEKV2-VN 27/10/2015
114 Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 3 MOBIFONEKV3-VN 27/10/2015
115 Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 4 MOBIFONEKV4-VN 27/10/2015
116 Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 5 MOBIFONEKV5-VN 27/10/2015
117 Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 6 MOBIFONEKV6-VN 27/10/2015
118 Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 7 MOBIFONEKV7-VN 27/10/2015
119 Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 8 MOBIFONEKV8-VN 27/10/2015
120 Công ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 9 MOBIFONEKV9-VN 27/10/2015
121 Công ty Hoàng Long HOANGLONG-VN 11/06/2010
122 Công ty Premier Oil VietNam Offshore B.V POVO-VN 25/01/2011
123 Công ty TNHH Đại học RMIT Việt Nam RUVN-VN 20/11/2013
124 Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam AIAVN-VN 17/05/2011
125 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam PRUDENTIAL-VN 06/04/2012
126 Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ PVI Sun Life PVISL-VN 17/07/2013
127 Công ty TNHH Công nghệ Cloudone CLOUDONE-VN 29/07/2014
128 Công ty TNHH Công nghệ CloudVis CLOUDVIS-VN 29/05/2013
129 Công ty TNHH Công nghệ Dịch vụ Vietserver VIETSERVER-VN 22/01/2016
130 Công ty TNHH Công nghệ Dữ liệu AZ Việt Nam DULIEUAZ-VN 15/09/2015
131 Công ty TNHH Công nghệ Tốc độ số TOCDOSOVN-VN 15/09/2015
132 Công ty TNHH Công nghệ Thế Kỷ Mới THEKYMOI-VN 08/04/2016
133 Công ty TNHH Công nghệ Tin học BQT BQT-VN 21/09/2016
134 Công ty TNHH Công nghệ VNSO VNSO-VN 10/12/2015
135 Công ty TNHH Capgemini Việt Nam IACP-VN 05/01/2011
136 Công ty TNHH Chứng khoán ACB ACBS-VN 11/05/2012
137 Công ty TNHH Cloudmedia CLOUDMEDIA-VN 10/12/2015
138 Công ty TNHH cung cấp giải pháp dịch vụ giá trị gia tăng VIVAS-VN 30/11/2012
139 Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo Ảo hóa việt AOHOAVIET-VN 31/03/2015
140 Công ty TNHH Dịch vụ Trực tuyến MAXDATA MAXDATA-VN 17/11/2015
141 Công ty TNHH Dịch vụ Trực tuyến Polynet Toàn cầu THREEDOTCOM-VN 04/10/2011
142 Công ty TNHH Dữ liệu Trực tuyến Thế giới số THEGIOISO-VN 30/10/2014
143 Công ty TNHH DigiStar DIGISTAR-VN 03/12/2013
144 Công ty TNHH DT Communications DTCOM-VN 01/10/2015
145 Công ty TNHH FIBO FIBO-VN 30/08/2011
146 Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Phương Đông MAYCHUNHO-VN 01/07/2016
147 Công ty TNHH Giải pháp kết nối Việt AZHOST-VN 23/09/2014
148 Công ty TNHH Giải pháp trực tuyến ESC-VN 23/12/2014
149 Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ VIETNIX VIETNIX-VN 17/11/2015
150 Công ty TNHH Giải trí Long Đỉnh LONGDINH-VN 30/01/2013
151 Công ty TNHH Glee GLEE-VN 08/09/2016
152 Công ty TNHH Hỏa Tốc HOATOC-VN 20/01/2016
153 Công ty TNHH JEMMTEC Việt Nam JEMMTEC-VN 01/07/2016
154 Công ty TNHH Kết nối Thông tin Việt VCIC-VN 27/03/2015
155 Công ty TNHH KCS Việt Nam KCS-VN 17/05/2010
156 Công ty TNHH L.C.S LCS-VN 12/11/2008
157 Công ty TNHH Lưu Trữ Số LUUTRUSO-VN 10/01/2014
158 Công ty TNHH Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam LIENMINHHUYENTHOAI-VN 20/01/2016
159 Công ty TNHH Máy Chủ Việt VIETHOSTING-VN 23/06/2014
160 Công ty TNHH một thành viên TM DV Cuộc sống mới NEWLIFE-VN 24/09/2010
161 Công ty TNHH MTV Công nghệ và Phần mềm Vina VINATECHSOFT-VN 06/12/2011
162 Công ty TNHH MTV phát triển công viên phần mềm Quang Trung QTSC-VN 15/09/2004
163 Công ty TNHH MTV Phát triển dịch vụ viễn thông toàn cầu VTTC-VN 23/06/2014
164 Công ty TNHH MTV Phần mềm iNET INETSOFT-VN 21/09/2016
165 Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn TANCANGSG-VN 26/02/2014
166 Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC VTCDIGICOM-VN 10/12/2007
167 Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam VIETLOTT-VN 01/07/2016
168 Công ty TNHH Nội dung số Nguyên Bảo NGUYENBAO-VN 30/01/2013
169 Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam VBL-VN 20/05/2009
170 Công ty TNHH Niteco Việt Nam NITECO-VN 23/05/2013
171 Công ty TNHH Open Digital OPENDIGITAL-VN 05/05/2016
172 Công ty TNHH Phần mềm EHOST EHOST-VN 15/07/2015
173 Công ty TNHH Phần mềm FPT FPTSOFTWARE-VN 20/03/2014
174 Công ty TNHH Phần mềm FPT Hà Nội FPTSOFTHANOI-VN 19/08/2016
175 Công ty TNHH Phần mềm FPT Hồ Chí Minh FPTSOFTHCM-VN 19/08/2016
176 Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa NHANHOA-VN 30/12/2011
177 Công ty TNHH PowerNet POWERNET-VN 11/07/2016
178 Công ty TNHH Sức Mạnh Số DIGIPOWER-VN 20/03/2013
179 Công ty TNHH Scancom Việt Nam SCANCOM-VN 21/08/2009
180 Công ty TNHH Siêu dữ liệu trực tuyến SUPERDATA-VN 16/03/2010
181 Công ty TNHH SOHA SOHA-VN 25/07/2016
182 Công ty TNHH Thông tin và Viễn thông Di động S-Telecom SFONE-VN 02/09/2007
183 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát THP-VN 25/07/2016
184 Công ty TNHH Thương mại điển tử Cầu Vồng BIZMAC-VN 29/07/2014
185 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ứng dụng Kết nối Công nghệ TLINK-VN 07/05/2015
186 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Công nghệ Tầm nhìn mới VDATA-VN 05/05/2011
187 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Giải Pháp Việt VHOST-VN 03/07/2013
188 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VHOST.VN VHOSTCORP-VN 04/06/2014
189 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tiến Phong TIENPHONG-VN 22/08/2014
190 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Siêu Tech SIEUTECH-VN 20/06/2016
191 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Mắt Bão MATBAO-VN 07/09/2012
192 Công ty TNHH TMDV Ngôi nhà mạng NNM-VN 21/04/2015
193 Công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigontourist SCTV-VN 15/02/2009
194 Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam VSTV-VN 27/10/2015
195 Công ty TNHH Truyền số liệu Lotte Việt Nam LDCC-VN 14/02/2014
196 Công ty TNHH Viễn Thông Minh Tú MTT-VN 10/05/2010
197 Công ty TNHH Viễn Thông NTT Việt Nam NTT-VN 02/06/2016
198 Công ty TNHH Viettel - CHT VTDC-VN 10/06/2008
199 Công ty TNHH VINAHOST VINAHOST-VN 18/05/2012
200 Công ty TNHH VINECOM VINECOM-VN 29/07/2014
201 Công ty TNK Việt Nam B.V TNKVIETNAM-VN 04/03/2011
202 Công ty Viễn thông Không dây VTC VTCWLB-VN 22/01/2009
203 Công ty Viễn thông và Giải pháp công nghệ Việt Nam TTSV-VN 14/07/2014
204 Cổng thông tin Điện tử Chính Phủ CPVN-VN 29/04/2011
205 Cục An toàn Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông CUCATTTMIC-VN 24/07/2015
206 Cục Bưu điện Trung Ương CPT-VN 02/06/2016
207 Cục Công nghệ Thông tin - Tổng Cục Thuế GDT-VN 19/06/2012
208 Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan - Tổng cục Hải quan TCHQ-VN 23/05/2013
209 Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam SBV-VN 04/11/2009
210 Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia VINAREN-VN 22/05/2006
211 Chi nhánh Bình Dương - Công ty Cổ phần hạ tầng Viễn thông CMC CMCBINHDUONG-VN 15/07/2015
212 Chi nhánh Công ty Cổ phần Giải pháp mạng Bạch Kim CNBKNS-VN 08/09/2016
213 Chi nhánh Công ty Cổ phần hạ tầng Viễn thông CMC (TP Hà Nội) CMCHCM-VN 15/07/2015
214 Chi nhánh Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội HTCHCMC-VN 05/08/2005
215 Chi nhánh Công ty CP giải pháp hệ thống Long Vân - Hà Nội LVHN-VN 31/01/2015
216 Chi nhánh Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa tại TP. Hồ Chí Minh NHANHOAHCM-VN 21/05/2015
217 Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC CMCHAIPHONG-VN 15/07/2015
218 Chi nhánh Miền Bắc - Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn Thông CMC CMCMIENBAC-VN 15/07/2015
219 Doanh nghiệp Tư nhân Dịch vụ Tường Minh TMASOLUTIONS-VN 27/10/2015
220 Kiểm toán Nhà nước SAV-VN 14/07/2014
221 Ngân hàng Công thương Việt Nam VIETINBANK-VN 27/03/2008
222 Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga VRB-VN 11/07/2016
223 Ngân hàng thương mại Cổ phần Á Châu ACB-VN 07/10/2010
224 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á DAB-VN 06/01/2006
225 Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình ABBANK-VN 29/11/2010
226 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt BAOVIETBANK-VN 07/05/2015
227 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt LIENVIETBANK-VN 17/05/2010
228 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam TECHCOMBANK-VN 08/07/2011
229 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long KIENLONGBANK-VN 27/09/2011
230 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á NAMABANK-VN 22/01/2016
231 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam VIETCOMBANK-VN 03/11/2011
232 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội HABUBANK-VN 07/10/2010
233 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông OCB-VN 29/12/2011
234 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội MBBANK-VN 25/06/2012
235 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam VIB-VN 02/08/2011
236 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh vượng VPBANK-VN 29/11/2010
237 Ngân hàng Thương mại Cổ phần XNK Việt Nam EXIMBANK-VN 16/10/2009
238 Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương OCEANBANK-VN 30/11/2012
239 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SEABANK-VN 11/09/2013
240 Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam PVCOMBANK-VN 22/10/2014
241 Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB-VN 25/06/2015
242 Ngân hàng TMCP Tiên Phong TPBANK-VN 28/05/2014
243 Ngân hàng TMCP Việt Á VAB-VN 18/10/2013
244 Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam SHINHANBANK-VN 04/10/2011
245 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX-VN 19/06/2012
246 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình ICTHOABINH-VN 21/03/2016
247 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc SOTTTTVP-VN 27/03/2014
248 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT-VN 20/06/2003
249 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam VINACOMIN-VN 31/07/2014
250 Tập đoàn Viễn thông Quân đội - Viettel VIETEL-VN 23/06/2003
251 Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc NPC-VN 25/01/2011
252 Tổng công ty Bưu điện Việt Nam VNPOST-VN 15/09/2015
253 Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOIL-VN 12/10/2012
254 Tổng công ty Hàng không Việt Nam VNAIR-VN 24/11/2009
255 Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam VTVCAB-VN 09/06/2014
256 Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC VTC-VN 01/08/2007
257 Tổng công ty Viễn thông Mobifone MOBIFONE-VN 31/03/2015
258 Tổng Công ty Viễn thông Toàn Cầu GTEL-VN 22/03/2011
259 Thông tấn xã Việt Nam VNA-VN 15/01/2004
260 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng HPMU-VN 08/09/2016
261 Trường Đại học Y Hà Nội HMU-VN 03/12/2013
262 Trường đại học Bách Khoa Hà Nội HUT-VN 20/04/2005
263 Trung tâm Quản lý và Điều hành mạng (NOC) - Chi nhánh Cty Viễn thông Mobifone MOBIFONENOC-VN 27/10/2015
264 Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam VNCERT-VN 08/02/2012
265 Trung tâm Công nghệ Thông tin Mobifone MOBIFONECNTT-VN 27/10/2015
266 Trung tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV-VN 02/02/2009
267 Trung tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn AGRIBANK-VN 06/01/2010
268 Trung tâm Công nghệ thông tin- Bảo hiểm xã hội Việt Nam VSSIC-VN 19/05/2015
269 Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị gia tăng Mobifone MOBIFONEGTGT-VN 27/10/2015
270 Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT STS-VN 17/03/2009
271 Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc MOBIFONEMLMB-VN 27/10/2015
272 Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Nam MOBIFONEMLMN-VN 27/10/2015
273 Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Trung MOBIFONEMLMT-VN 27/10/2015
274 Trung tâm phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Đà Nẵng DSP-VN 01/12/2010
275 Trung tâm Phát triển thương mại điện tử ECOMVIET-VN 12/09/2013
276 Trung tâm Thông tin - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội MOLISA-VN 14/08/2015
277 Trung tâm Thông tin Di động Vietnamobile HTMOBILE-VN 25/10/2006
278 Trung tâm Thông tin Hợp tác xã Viêt Nam LMHTX-VN 07/05/2015
279 Trung tâm Thông tin- Bộ Thông tin và Truyền thông MIC-VN 30/01/2013
280 Trung tâm tin học - Bộ Khoa học và Công nghệ MOST-VN 02/07/2012
281 Trung tâm tin học Bộ Kế hoạch và Đầu tư MPI-VN 04/05/2010
282 Trung tâm Tin học và Đo lường - Đài THVN VTV-VN 03/07/2013
283 Trung tâm tin học và Thống kê Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn BONONGNGHIEP-VN 06/04/2012
284 Văn phòng điều hành dự án -Trường quốc tế đa cấp Anh -Hà Nội BISHANOI-VN 23/09/2014
285 Văn phòng điều hành dự án Trường quốc tế đa cấp Anh Việt Hoàng Gia - BVIS Royal tại Hà Nội BVISROYAL-VN 28/05/2014
286 Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 VPDPTW-VN 03/12/2013
287 Văn phòng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường MONRE-VN 18/05/2012
288 Viện Công nghệ Kỹ thuật Sài Gòn SGCTT-VN 16/05/2014
289 Viện Công nghệ Thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam IOIT-VN 26/05/2016